W styczniu 2014r. rozpoczęliśmy innowacyjny projekt wdrożeniowy SAP na najstarszej i jednej z najbardziej prestiżowych polskich uczelni wyższych.

Pod koniec jesieni 2013 został ogłoszony przetarg z którego wynikało, że procesy płatnicze oraz zarządzanie środkami płatniczymi za pomocą wcześniej wdrożonego systemu SAP, są realizowane w sposób wymagający dodatkowej optymalizacji i usystematyzowania. W ramach przetargu jako zwycięzca została wyłoniona firma BPX.
Głównym celem projektu, którego start produktywny został zaplanowany na czerwiec bieżącego roku jest ujednolicenie i zoptymalizowanie procesu realizacji płatności własnych. Podczas projektu uruchamiane jest unikalne na rynku polskim rozwiązanie pozwalające w automatyczny sposób przetwarzać i zatwierdzać płatności własne w systemie SAP i wysyłać je w formie podpisanego pliku XML do realizacji do banku.
Dzięki temu rozwiązaniu, kompletny proces zatwierdzania płatności własnych będzie realizowany w systemie SAP.
Dodatkowo pomagamy naszemu klientowi w lepszym zorganizowaniu systemu raportującego stan pozycji gotówkowej i prognozy płynności finansowej – dzięki rozwiązaniu SAP Cash Management.
Ostatnim elementem projektu jest uruchomienie obsługi depozytów terminowych rynku pieniężnego przy wykorzystaniu rozwiązań SAP Treasury.