Zakończyło się wdrożenie nowego systemu wspomagającego zarządzanie w ZAKŁADACH Chemicznych Siarkopol TARNOBRZEG sp. z o.o. Wdrożenie prowadzili konsultanci firmy Business Partners eXcellence (BPX), a oddane do użytku rozwiązanie to system SAP All-in-One.
Wdrożony w ciągu zaledwie 3 miesięcy system przeznaczony jest dla 50-ciu użytkowników i obejmuje zakresem funkcjonalnym wszystkie kluczowe obszary działalności ZCh Siarkopol, począwszy od rachunkowości finansowej, środki trwałe i controlling, przez sprzedaż, dystrybucję, aż po planowanie produkcji i gospodarkę materiałową.
Obecnie funkcjonują wszystkie wdrożone przez nas moduły odpowiedzialne np za produkcję, logistykę czy sprzedaż. Wszystko działa zgodnie z przyjętymi na początku projektu założeniami, a przed nami i klientem pierwsze tzw. „zamknięcie miesiąca” w nowym systemie czyli obligatoryjne podsumowanie wszelkich transakcji finansowych ZCh Siarkopol TARNOBRZEG – mówi Bogusław Cieślak, prezes Zarządu BPX.
„Podstawowym celem wdrożenia nowego systemu była konieczność zastąpienia dotychczas używanych narzędzi, które w dużej mierze funkcjonowały na podobieństwo „>>odrębnych wysp<<„ – mówi Antoni Mączka, Kierownik Zespołu IT i szef projektu po stronie ZCh Siarkopol TARNOBRZEG.
„Rodziło to szereg problemów w bieżącej ewidencji zdarzeń gospodarczych czy w przepływie informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi firmy. Wprawdzie jesteśmy krótko po starcie nowego systemu, to jednak już teraz widać, że wdrożone przez firmę BPX rozwiązanie wnosi zupełnie inną jakość zarządzania.” – dodaje Antoni Mączka.